ទិដ្ឋភាពរោងចក្រ

ACCURL គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍លោហធាតុដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក។ ម៉ាករបស់ខ្លួន "Accurl" បាននាំមុខគេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យឧបករណ៍លោហៈអន្តរជាតិ។ ក្រុមរបស់យើងបានលះបង់ខ្លួនយើងចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មនិងការលក់។