ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ACCURL CNC Machine Tools (អានហ៊ួយ) ខូអិលធីឌី

ទូរស័ព្ទ: + 188-5555-1088

ទូរសារ: + 86-555-2780563

អាស័យដ្ឋានរបស់រោងចក្រ: Bowang ស្រុក Bowang ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មឧទ្យាន, Ma'anShan ប្រទេសចិន។